15/6/09

604.800 euros a distribuir abans del 15 de juliol?

Es veu que aquest matí l'Ajuntament ha anunciat les subvencions previstes en el PIPA per a la instal·lñació d'ascensors, substitució del sistema d'aforament d'aigua per comptadors, rehabilitació de façanes, supresió de barreres arquitectòniques, etc. Podeu veure la nota de premsa que ha difós a la web de l'Ajuntament de Tarragona
El digital Tot Tarragona ha publicat el següent (premeu sobre la imatge per veure-la més gran):

10/6/09

Xerrada sobre les al·lèrgies i Centre de mediació de la Part Alta

El proper 17 de juny, l'Associació de Veïns de la Part Alta ha organitzat una xerrada sobre les al·lèrgies. Per altra banda ens ha arribat informació sobre el Centre de mediació de la Part Alta, que farà la seva presentació aviat.

4/6/09

Portal del Roser i terrasses

El digital Tot Tarragona explica l'acord entre Ajuntament i associacions de veïns pel que fa al Portal del Roser. L'Associació de Veïns de la Part Alta ha mostrat el seu acord amb el tancament del Portal amb una pilona i el lliurament de comandaments per obrir-la i tancar-la als veïns dels voltants. L'Associació s'ha mostrat, en diferents ocasions, partidària de la peatonalització de la Part Alta amb accès pels veïns, horaris de càrrega i descàrrega, etc. i el tancament del Portal del Roser permet avançar en aquesta línia així com en la preservació del patrimoni. Malgrat això, i a banda del fet que caldrà veure com funciona la cosa, cal lamentar que després del procés de participació que va engegar l'Ajuntament pel "Pacte per la mobilitat", en el qual van participar força veïns, s'adoptin decisions a corre-cuita enlloc de presentar les conclusions i els informes tècnics que pertoquin i adoptar les decisions pertinents en relació a aparcaments, peatonalització de la Part Alta, accès per veïns, horaris de càrrega i descàrrega, portals del Roser i de Sant Antoni...

Diari de Tarragona del 5 de juny

Cerrarán las terrazas de la Plaça de la Font que incumplan la normativa A la primera infracción serán sancionadas y a la segunda perderán el espacio
Octavi Saumell - 05/06/2009 12:00
Una imagen de ayer por la tarde de varias de las terrazas de la Plaça de la Font. Foto: Txema Morera
Mano dura contra el incumplimiento de los horarios y la ocupación del espacio máximo reservado para las terrazas en la Plaça de la Font. El concejal de Seguretat Ciutadana, Carles Castillo (PSC), anunció ayer una flexibilización en la reglamentación municipal en este punto neurálgico de la ciudad y añadió que los locales de la emblemática plaza de la Part Alta que no se ajusten a la reglamentación serán sancionados: primero, con una multa económica que rondará los 600 euros y, en una hipotética segunda falta, con el cierre de las mesas y sillas del exterior durante un periodo de doce meses.
El edil socialista aseguró que la corporación local ya ha llegado a un acuerdo con los vecinos y bares musicales del espacio del Casc Antic para que ambas partes puedan compaginar, por una parte, el derecho al descanso de los residentes de la zona histórica y, por otra, poder dar una salida nocturna a los jóvenes de la ciudad. «Lo que no queremos es que los tarraconenses deban ir de marcha a otras poblaciones y que, consecuentemente, deban coger el coche», añadió Castillo, quien reconoció «tener controlados» los establecimientos que más quejas han recibido por su constante incumplimiento.
Más espacio
En el acuerdo entre las tres partes se especifica que a partir de este mes de junio, y hasta el 30 de septiembre, los locales podrán contar con una hilera más de mesas. Esto, sin embargo, no significa que cuenten con más mesas. «Si ahora la normativa especifica que pueden tener x espacio de terraza y, en cambio, ocupan 3x, lo que hemos hecho ha sido acordar 2x», indicó de manera gráfica el representante municipal. Dicho espacio estará en función del tamaño de la fachada de cada bar, así como los metros cuadrados de espacio interior que tengan los locales.
El documento será aprobado este próximo lunes por la Junta de Govern Local del Ayuntamiento de Tarragona. «Queremos que se cumplan escrupulosamente las condiciones. Seremos inflexibles. Nuestro objetivo es ordenar una situación que hasta la fecha era caótica. Por esto hemos hecho un traje a la medida de cada bar», resumió el político encargado de la Guàrdia Urbana.
'No’ a ampliar los horarios
El próximo paso será negociar una ampliación de los horarios actuales (hasta la una de la madrugada de domingo a jueves y hasta las dos los viernes y los sábados), un extremo que el consistorio quiere hablar con los residentes. Sin embargo, Montserrat Boronat, de la Associació de Veïns de la Plaça de la Font, afirmó que los residentes no aceptarán dicho extremo. «De ninguna manera. Hay noches que es imposible poder dormir y si se deja abrir hasta más tarde la gente restará en la calle hasta altas horas de la madrugada», y aseguró que, actualmente, los bares no cumplen con la normativa vigente. «Si la ordenanza indica que el límite de mesas es de nueve, hay locales que tienen más de cuarenta», denunció.
El representante de los locales de la Plaça de la Font, Bernardo González, afirmó «no estar de acuerdo» con la posibilidad que se puedan cerrar las terrazas. «Es una exageración. No es lo mismo pasarse diez centímetros que diez mesas. Creo que la sanción económica ya sería suficiente castigo, ya que de lo contrario es ir a arruinar los negocios».

Avui, per altra banda, el regidor Carles Castillo feia una roda de premsa per presentar l'ordenació de terrasses de bars i restaurants a la Plaça de la Font. La proposta contempla la delimitació dels espais, la preservació del mobiliari públic i d'espai al seu voltant, que entre la paret de les cases i les terrasses hi haurà tres mts. lliures, etc. Contempla també sancions que poden suposar la retirada de la llicència en cas d'incompliment de la norma. No ens sembla malament per responsabilitat, perque es posa ordre en l'ocupació de l'espai públic i, també, perquè no hi ha massa més alternatives, però no entenem que l'Ajuntament hagi donat tantes llicències de bars i restaurants concentrats en un espai com és la Plaça de la Font i que en continui donant, ni que no vulgui abordar la revisió de l'ordenança i de les llicències. No ens hi oposarem, però caldrà fer seguiment del compliment de la normativa i de tots els aspectes relacionats amb el compliment dels horaris actuals, soroll, etc. Acord, si, però amb prevenció i a contracor.
La notícia també surt a El Punt i9 a Tot Tarragona

31/5/09

Portal del Roser - Diari de Tarragona, 30 de maig

Si voleu veure més gros el retall del diari, premeu a sobre.

22/5/09

Acta assemblea informativa

A més de l'acta de l'assemblea informativa, a l'apartat documents (en els menús de la dreta) podreu trobar el document Espai Sociocultural i turístic dela Part Alta (una nova volda de coloms per marejar la perdiu per part de l'Excm. Ajuntament?)

DECURS DE L’ASSEMBLEA

Un portaveu de la Junta Directiva, posa en coneixement de les veïnes i els veïns les darreres informacions (i les opinions de la Junta al respecte) en relació a:

1. Pacte per la mobilitat: L'Ajuntament va engegar un procés participatiu per assolir un "pacte per la mobilitat",. Força veïns, alguns de l'Associació de Veïns, han participat en les reunions. En aquest moment estem a l'espera de l'informe "Thorson" (el tècnic que va cercar l'Ajuntament) i que se'ns aclareixi els dubtes sobre QUÈ i QUI ha de pactar.

2. Seguretat pública: L'Ajuntament va presentar el nou cap de la Guardia Urbana i la reorganitz

3. El transport públic: S'ha ampliat horaris a les línioes 2 i 8. La 2 es desvia cap el CAP Muralles i la 8 al CAP Llevant. La Junta va formular la petició que es crei una línia de microbús que faci tot el perímetre de la Part Alta i que la connecti amb la Rambla i la resta de línies. El regidor va recollir la proposta per "estudiar-la". Es va demanar també marquesines per les parades del bus. En tot cas, el més clar, en aquest moment, és la pujada de preu del bitllet.

4. Relació amb l’ajuntament: Des de la presa de posessió de la nova Junta, fa sis mesos, ens hem reunit amb la consellera de barri Sra. Rosa Rosell, amb el conseller de mobilitat Sr. Carles Castillo i amb la consellera responsable del PIPA, Sra. Carme Crespo. Amb la primera hem tingut tres reunions de les quals caldria destacar la manca de solucions i que han fet palesa la descoordinació entre les diferents àrees.

5. Grau de desenvolupament del PIPA: El 14 de gener es va crear, finalment, la comissió de seguiment i avaluació del PIPA. A més de diferents càrrecs i tècnics de la Generalitat i l'Ajuntament, l'Associació de Veïns també hi és representada. Malgrat que tan sols es preveu una reunió anual, l'Associació va pactar amb la regidora Carme Crespo que cada dos mesos ens reunirem amb ella i el coordinador del PIPA per fer un seguiment més detallat dels projectes que, a principis d'any, van presentar a l'Associació i al veinat per l'any 2009. Malgrat que, de moment, no es veuen massa canvis cal reconèixer que, probablement, és a on més es nota que, en relació, al previst s'estan complint els terminis fixats.

6. La reivindicació veïnal d’un centre cívic: L'Ajuntament ha manifestat que, finalment, l'antic Mercat del Fòrum no serà un Centre Cívic i assegura que està treballant en un projecte important que, de moment, no poden concretar ?

7. Altres temes menors: Instal·lació de nous fanals a la Part Alta, parades de bus Avinguda Mª Cristina, oferiment de l’Ajuntament de presentar propostes per a la ubicació de les zones d’esbarjo infantil (parcs), etc.

S’obre un torn obert de paraules per recollir les aportacions dels veïns i veïnes sobre els temes exposats per la Junta o sobre qualsevol altre particular que puguin considerar d’interès.

RESUM DE LES INTERVENCIONS DELS VEÏNS/ES

Recollida de brossa, neteja i salubritat pública

- Es posa en coneixement de la Junta el fet que els camions de recollida de brossa acostumen a deixar un rastre important de brutícia.

- Rates al carrer Sant Domènec

- Els coloms habiten als edificis abandonats i als aforaments

- No hi ha WC públics

- Camions regant el carrer a les 6 de la matinada (FOCSA)

- L’aigua amb què es rega els carrers és potable.

- No hi ha una bona solució per a la recollida de la brossa (particularment pel que fa als contenidors): Les dificultats de la gent gran per abocar-hi la brossa dóna lloc a l’acumulació de brutícia.

- L’entrada del cementiri està plena de brutícia.

Contaminació lumínica i acústica

- Sancions Ajuntament per contaminació lumínica (30 d’Agost)

- Equilibrar intensitat de la llum

- Instal·lació eficaç i eficient

- Terrasses.

Edificis en mal estat (deficiències estructurals i de manteniment)

- Aforament (canvis) lligat a enderroc dipòsits

- Cal retirar els dipòsits d’uralita. Els veïns/es no poden fer-ho, doncs es tracta d’un material altament contaminant.

- Els aforaments estan plens de coloms, amb els problemes de salubritat i sorolls que això comporta.

- Al Carrer Ventallols (nº9) hi ha un edifici en mal estat que pot representar un perill per als veïns/es i per als/les persones vianants. Hi ha una paret esquerdada precisament per on passa un conducte de gas).

- Els coloms habiten als edificis abandonats

Urbanisme: Barreres arquitectòniques i estat del paviment

- Convertir les escales de la vorera de la Baixada de la Misericòrdia en una rampa. Va ser un compromís de precampanya electoral. Com està la situació?

- A la plaça Verdaguer, hi ha una porta sense senyalització. Un veí va patir un cop.

- A la baixada de bus de la Rambla Vella hi ha vidres sense senyalització. Un veí va patir un cop contra el vidre (EMT)

- Hi ha hagut caigudes al Cr. Cavallers.

- Les reparacions del paviment són constants però aquest sempre presenta un manteniment deficient. Manca de control.

Canalitzacions, cablejat i distribució d’energia i aigua

- Eliminació dels cables elèctrics i telefònics de façanes i carrers (FECSA, CTNE)

- Comptador d’un veí en mal estat (li van canviar i rep factures molt elevades, de 400 Euors). La persona interessada ens ha de passar còpia del rebut de l’aigua (EMATSA). En Gabriel Coy es compromet a fer les gestions oportunes per informar les persones interessades en relació amb el particular per, en el seu cas, contribuir a resoldre el problema

- Comptador de la Llum: Ajuntament à FECSA à Ajuntament (1 milió de pel.les)

Aparcament i mobilitat

- Disponibilitat d’aparcaments alternatius per als veïns i les veïnes durant els períodes de festes.

- Els veïns i les veïnes pregunten què es vol dir amb semi-peatonalització i reclamen saber què contemplarà al respecte l’anomenat “Pacte pe la Mobilitat”

Responsabilitats sobre els comportaments incívics

- Algunes de les circumstàncies que donen lloc a la degradació del barri són responsabilitat dels veïns i veïnes del propi barri: Voreres trencades per cotxes que són propietat de veïnes i veïns, defecacions dels gossos i les gosses, bosses de la brossa fora dels contenidors, mobiliari urbà trencat, façanes i edificis en mal estat i altres comportaments incívics (com ara proporcionar safates de menjar als gats i les gates). La policia de barri ha d’assumir la responsabilitat de fer complir la normativa vigent.

Possibles accions a emprendre

- Reclam de mobilitzacions per part d’alguns/es veïns/es. Reclam de mobilitzacions, en particular, en relació amb els edificis en mal estat.

- Es planteja la possibilitat d’impulsar, des de la pròpia associació, una campanya adreçada als veïns i veïnes del barri. La Junta posa enconeixement dels veïns i les veïnes l’existència d’un informe, elaborat per l’associació i lliurat a l’Ajuntament, on consta un llistat (no exhaustiu) de 80 immobles en un estat de manteniment extremadament deficient.

- En Josep Maria Yago fa una crida a la participació dels socis i sòcies en la gestió de l’associació, mitjançant la creació de grups de treball susceptibles de recollir –de manera més regular- les aportacions de les persones amb voluntat i disponibilitat per al compromís.