15/8/08

Acta del 27 de febrer de 2008

La reunió que estava convocada a les 8 del vespre es va iniciar al voltant de dos quarts de 9, amb l’assistència de les següents persones: Gabriel Coy, Manel Rovira, Francesc Jerez, Pilar Bueno i Josep Maria Yago. Posteriorment es van anar incorporant Ramón Ollé, Marc del Jesús i Xavier Fortuny. S’havien excusat Juan Carlos Vidal, Mónica, núria, Oriol Grau i Aura Gispert.

En primer lloc aprovem l’ordre del dia de la reunió, a partir del que havia enviat per email Gabriel Coy, i, seguidament, després d’un ric debat (potser massa), passem a acordar el següent:

- Carta Carles Castillo – Propostes Bus: Donem suport a l’escrit que va enviar Gabriel Coy en relació a l’estudi d’una línia perimetral amb un mini bus i que enllaci la Part Alta amb altres indrets de la ciutat però quedem en que Gabriel Coy s’adreçarà de nou al regidor per demanar que, mentrestant, s’hauria d’anar posant parades del bus al CAP Muralles i a la Catedral amb la finalitat de facilitar la comunicació amb aquests dos llocs.

- Aparcament Jaume I: Josep Ma Yago informa que, a partir de la petició de llicència d’activitat de l’aparcament, l’Ajuntament va notificar aquest fet als veïns dels carrers propers amb alguns dels quals es va celebrar una reunió al local de l’Associació. Un parell de Veïns havien presentat al·legacions i a partir d’aquestes es va preparar un conjunt d’al·legacions com a Associació de Veïns i es van fer còpies de l’escrit per tal que els veïns/nes que ho desitgin puguin presentar-ne també. En una recent reunió amb Lola Herrera es va demanar que pugui mantenir alguna reunió amb els veïns.

- Carme Crespo – Pla Integral de la Part Alta: Es va celebrar una reunió en què ens va explicar que cal concretar les actuacions de tipus urbanístic a realitzar per la qual cosa l’Ajuntament contractarà un equip tècnic, que l’Associació formarà part de la Comissió de Seguiment i d’una altra de caràcter tècnic i que podem enviar propostes (no d’urbanisme) per posar ja en marxa. Acordem que cal repassar el projecte per enviar propostes d’actuació a la llista (Francesc Jerez coordina aquest tema) i que cal demanar que es posin en marxa, ja, les comissions de treball del Pla.

- Legalització papers Junta: Probablement demà, Gabi enllestirà el tema. S’ha passat tota la informació al respecte a l’Ajuntament. Per qüestió legal i per disponibilitat i proximitat tinbdran firma en el compte corrent les següents persones: Gabriel Coy Sánchez, Juan Carlos Vidal Fernández, Manel Rovira Olivé, Anna Gispert Giralt, Francesc JerezMartí, Pilar Bueno Collado i Xavier Fortuny Guinart.

- Servei Urgències CAP Muralles: sembla que Salut preveu traslladar el servei d’urgències del CAP Muralles a Joan XXIII per la qual cosa veiem bé contactar ambaltres Associacions de Veïns afectades per tal de mostrar la nostra voluntat que es mantingui.

- Tancament espais i reparacions: El president informa que, en una conversa informal, amb l’Alcalde es va parlar del tancament (a la nit) del Parc de Saavedra i el Camp de Mart així com de la reparació de la glorieta del Passeig de Sant Antoni. Diferents membres de la Junta mostren el seu rebuig al tancament d’espais públics i indiquen que caldria obrir els patis del col·legi Saavedra per tal que els nanos que hi van a jugar no s’arrisquin saltant la tanca. Aquesta petició serà un fet properament a tots els col·legis que obriran els patis totes les tardesi caps de setmana.

- Local Associació de Veïns: Actualment l’Associació tan sols disposa del pis superior (pendent d’alguns tràmits com inspecció tècnica, exposició pública, etc.). Acordem reclamar, també, la planta baixa i preparar algun tipus de calendarització per tal que veïns i veïnes puguin utilitzar aquests espais per activitats: reunions, tallers, actes... en el ben entès que no es preveuen locals fixes per a ningú.

- Regidora de barri: Dilluns es va celebrar la reunió per exposar el “decàleg” de prioritats de la Junta de l’Associació a la regidora de barri, Rosa Rosell. La regidora no va poder assistir a la reunió car estava en una sessió del consell Plenari i, en el seu lloc, hi van assistir havia la secretaria del grup municipal d’esquerra i el Sr. Menchón a qui es van explicar els punts i es va lliurar el document.

- La direcció de l’Institut Català d’Arqueologia ha demanat una reunió amb la Junta per parlar de l’espai que ocupa, arran de comentaris i actuacions en el sentit que pot esdevenir el futur Centre Cívic de la Part Alta.

- Pilar Bueno i Josep Ma Yago informen que assistiran com a testimonis de la defensa al judici contra els ocupants de la Colomera (Pilar pel coneixement de la situació de la casa i del desnonament de la darrera llogatera i Josep Maria pel coneixement de les activitats socials en el barri i a la Colomera).

- Josep Maria Yago renuncia a fer de portaveu i responsable de relacions amb la premsa atès que ambdues funcions no tenen cap sentit en l’actualitat (els mitjans mantenen una relació quotidiana i fluida amb el president) i ja donarà un cop de ma en les àrees de Llei de barris i/o urbanisme (habitatge).

Tanquem la reunió, en el lloc i dat esmentats al principi, al voltant d’un quart d’onze de la nit.