28/8/08

Acta de la reunió de Junta del dia 27 d'agost

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PART ALTA – 27 D’AGOST DE 2008

La reunió comença a les 20,15 h. al local de l’Associació al Portal de Sant Antoni.

Amb l’assistència de Gabriel Coy, Juan Carlos Vidal, Pilar Bueno, Manel Rovira, Ramón Ollé i Josep Maria Yago es debaten diferents qüestions i s’acorda:

- Reunió amb l’Alcalde: L’Alcaldia ha convocat la Junta de l’Associació demà, 28 d’agost, a les 9 del matí a l’Ajuntament. Tot sembla indicar que el motiu de la reunió és l’aparcament de Jaume I. Per tal de poder clarificar la nostra postura es fan diferents hipòtesi de treball i s’acorda que, si tot va com suposem, i se’ns exposa que l’aparcament “inteligent” és inviable, com sembla, i s’ha de convertir en un aparcament convencional allargant el temps de l’obra i reduïnt el nombre de places, la nostra postura giraria al voltant dels següents punts:

o Demanar la màxima informació sobre els motius per considerar inviable l’aparcament intel·ligent.

o Considerem necessari i imprescindible que l’Ajuntament demandi judicialment les persones responsables del malversament de diners i el conjunt de molèsties que han patit els veïns dels voltants amb la construcció d’aquest bony.

o Entenem que cal tirar endavant amb la màxima urgència un aparcament públic al Passeig de Sant Antoni, cercant solucions, mentrestant, pels veïns i veïnes perjudicats per les demores en trobar aparcament a l’hipotètic aparc. De Jaume I.

o Cal deixar que els veïns i veïnes de la Part Alta opinin i decideixin en relació al bony que hi ha davant l’antic escorxadors i que se n’ha de fer. Es podria obrir un temps per tal de recollir propostes i, passat aquest temps, procedir a fer una consulta popular per decidir-ho.

o La nostra postura seria aquesta però si haguéssim de decidir en aquest moment, amb la informació que tenim, creiem que un aparcament convencional sense sortides a l’exterior de la Part Alta no és viable i caldria tapar el forat i deixar una gran plaça, plana, sense escales.

- La Junta accepta la dimissió d’Aura Gispert que s’ha traslladat a residir a Barcelona.

- S’acorda posar en marxa el blog de l’Associació de Veïns de la Part Alta mentre no estigui operativa, si més no, la web. En els fòrums o comentaris hi hauria de poder participar qualsevol veí/veïna que ho desitgi (associats o no). L’adreça del blog és http://blogpartalta.blogspot.com

- En relació a la cessió del primer pis del local municipal ubicat al Portal de Sant Antoni, acordem presentar recurs demanant les dues plantes (a excepció de l’espai que ocupen els geganters del carrer Merceria) ateses les converses mantingudes fins al moment amb diferents regidors/res i, sobretot, entre d’altres factors, que a la primera planta no hi poden accedir persones grans ni amb discapacitat.

- S’informa que es va lliurar relacions de fotografies recollint diferents desperfectes a la Part Alta al regidor i responsables de la Brigada Municipal i del Pla Integral de la Part Alta.

- S’acorda exigir, en la reunió de demà a l’Alcaldia, que es constituexin les comissions previstes en la normativa de la Llei de barris abans de l’1 d’octubre.

- S’informa de diferents qüestions relacionades amb el Pla Integral esmentat i es tanca la sessió, en el lloc abans esmentat, al voltant de les 22,00 h.