15/8/08

Acta del 25 de març de 2008

La reunió que estava convocada a les 8 del vespre es va iniciar al voltant de dos quarts de 9, amb l’assistència de les següents persones: Gabriel Coy, Manel Rovira, Juan Carlos Vidal i Josep Maria Yago (quatre sobre quinze membres). Posteriorment es van incorporar Pilar Bueno, Marc del Jesús i Xavier Fortuny. S’havien excusat Mónica i Oriol. La reunió va finalitzar a ¾ i 5 d’onze de la nit amb la presència de Gabriel Coy, Manel Rovira, Marc del Jesús i Josep Maria Yago

Ordre del dia:

- Lectura de l'acta de la sessió anterior
- Resum de la reunió amb Rosa Rossell (regidora de barri)
- Llei de barris: Regidora Carmen Crespo desprès d'aquesta setmana posar fil a l'agulla sobre la llei de Barris, a mes canal català vol entrevistar-nos (Francesc Jerez)
- Cap Muralles (Urgències, J.M.Yago)
- M.J.Belmonte (informàtica)
- Tema activitats diverses i lúdiques de la AAVV
- Tema Subvenció
- Tema Inauguració del local de l'AAVV.
- Xavier Fortuny tema: comerç
- Tema Federació segle XXI
- Nuria Soler Centre Civic (parquing Jaume I)
- Aura Gispert Futur Centre Civic Reunió ICAC
- Placa AAVV (Pilar Bueno)
- Tema portar la fulla de socis especialment la junta.
- Tema Juan Carlos Vidal i Aura Gispert fotocopia DNI.
- Tema Reunió dimecres 26 hora 10.30, lloc ajuntament (alcaldia) presentació i exposició de temes amb l'alcalde Ballesteros.


- La reunió va començar amb la lectura de l’acta de la sessió anterior que es va aprovar després de modificar l’apartat referent al Centre Cívic de la Part Alta afegint la següent frase “que pot esdevenir el futur Centre Cívic de la Part Alta”.

- Aura Gispert Futur Centre Civic Reunió ICAC: Mentre llegíem l’acta es va presentar el representant de l’ICAC amb qui havíem quedat per parlar de l’antic mercat del Fòrum, arran rumors, comentaris i altres “anècdotes”. Després d’explicar com va anar tot el relacionat amb la cessió de l’espai, el seu condicionament i finançament (de les obres), etc. així com la creació de l’ICAC. Com a resum del parlat en resultaria que la gent del ICAC estan interessats en guanyar espai i veurien bé el trasllat a la Tabacalera sempre i quan es resolgui l’adequació del nou espai i la devolució del crèdit pendent per les obres realitzades. L’Associació de Veïns, per altra banda, també està interessada en que es resolgui aquest tema per tal que l’antic mercat reverteixi a la Part Alta i esdevingui Centre Cívic. Ambdues parts veuen que caldria animar l’Ajuntament (que ja havia manifestat la seva presdisposició favorable) a enllestir el tema a la major brevetat possible.

- En relació a l’acta anterior, Gabi explica que l’obertura dels col•legis fora de l’horari escolar és imminent i que s’ha demanat que els veïns puguin accedir a les instal•lacions de CN Tarraco amb un preu similar al del Poliesportiu de Campclar.

- Resum de la reunió amb Rosa Rossell (regidora de barri): A la reunió hi van acudir Gabriel Coy, Manel Rovira i Josep Maria Yago que coincideixen en qualificar-la de mancada de solucions per les problemàtiues exposades. El darrer dilluns de cada mes, la regidora atendrà les veïnes i veïns que ho desitgin a la Casa Canals (té ascensor). Necessitem que el/la regidor/a de barri tingui més capacitat de resolució, ha de ser una mena de finestreta única i no de derivació cap a altres regidors/res.

- Llei de barris: Regidora Carmen Crespo desprès d'aquesta setmana posar fil a l'agulla sobre la llei de Barris, a mes canal català vol entrevistar-nos (Francesc Jerez)

- Cap Muralles (Urgències), J.M.Yago explica que el dia 12 de març hi havia una reunió al CAP Muralles per formar un grup de treball per obtenir informació per millorar el servei adreçat al seu entorn social. No es va poder anar a la reunió per coincidir amb les jornades del POUM i es va enviar un email comunicant-ho i mostrant el nostre interès en estar al corrent de tot el que tingui a veure amb aquest tema i, en especial, al tema Urgències.
- M.J.Belmonte (informàtica): Sembla que, després d’algunes incidències (exàmens, etc.) es reemprendrà tot el relacionat amb la web de la Part Alta, llistes de correu, llistats de socis, etc. que és urgentíssim.
- Tema activitats diverses i lúdiques de la AAVV :
- Subvenció AAVV Ajuntament: El termini s’acaba el dia 7 d’abril. Gabi ha anat recopilant documents però tenim tota una sèrie de dubtes sobre les bases que demà intentarem aclarir anant a Relacions Ciutadanes.
- Tema Inauguració del local de l'AAVV: Valoració positiva. Hi van acudir al voltant de 80 persones i l’alcalde i alguns regidors.
- Xavier Fortuny tema: comerç: Espimsa ha desafectat el mercat del Fòrum. Ara es preveu la preparació i convocatòria d’un concurs perquè alguna empresa assumeixi mercats (incloent en el mateix paquet, el mercat central, Torreforta i la Part Alta). A l’Associació ens interessa que la població de la zona pugui cobrir les seves necessitats de compra de productes (prod. Fresc, ecològic, multiproducte...) dins la Part Alta.
- Tema Federació segle XXI: Josep Maria explica que, actualment, hi ha dues federacions d’associacions de Veïns: la Federació d’Associacions de Veïns i la Federació S. XXI (podríem distingir-les, entre d’altres aspectes, per l’adscripció “política” de cadascuna, socialista la primera, convergent la segona. A banda hi ha una Coordinadora d’Entitats creada al voltant de la figura d’A. Juàrez. L’Associació de Veïns de la Part Alta, per decissió d’una Junta anterior, forma part de la Fed. S. XXI. Quedem en que, atès el grau de politització i els escasos beneficis que podem obtenir, de moment, és preferible no figurar adscrits a cap. Pr aquest motiu ens donarem de baixa de la Fed. S. XXI. Gabi, a més, explica que, fa poc, va acudir a una reunió de la Fed. S. XXI en què es va parlar de l’aigua. El tema es va deixar pendent de diferents estudis i debats. Als pocs dies els diaris publicaven que la Coord. d’Entitats i la Fed. S. XXI protestaven per la cessió de l’aigua.
- Núria Soler Centre Civic (aparcament Jaume I): La persona que gestiona els locals situats a l’aparcament de Jaume I va demanar suport de l’Associació (?) per obtenir subvencions. No reconeixem els locals com a Centre Cívic, ignorem com es gestionen i optem per desmarcar-nos del tema.
- Placa AAVV (Pilar Bueno): Ja tenim placa a l’entrada però està malament (Associacó enlloc d’Associació)
- Es recorda que cal portar la fulla d’actualització de dades, especialment els membres de la Junta.
- Tema Reunió dimecres 26 hora 10.30, lloc ajuntament (alcaldia) presentació i exposició de temes amb l'alcalde Ballesteros.
- Acordem enviar un escrit i el full d’inscripció a les persones que es volien donar d’alta com a socis abans de la darrera assemblea.
- És important actualitzar les dades dels socis per tal de poder donar d’alta les persones que ho hagin demanat i que compleixin els requisits, així com donar de baixa les persones de les quals no tenim dades de contacte. Més endavant, en funció, de l’actualització de dades dels socis caldrà enviar cartes a les persones que no ens les hagin facilitat i que no hagin abonat la quota advertint-los que si no actualitzen ni paguen la quota caldrà donar-los de baixa. Els llistats d’altes i baixes hauran de constar en acta.


Tarragona, 25 de març de 2008