22/5/09

Acta assemblea informativa

A més de l'acta de l'assemblea informativa, a l'apartat documents (en els menús de la dreta) podreu trobar el document Espai Sociocultural i turístic dela Part Alta (una nova volda de coloms per marejar la perdiu per part de l'Excm. Ajuntament?)

DECURS DE L’ASSEMBLEA

Un portaveu de la Junta Directiva, posa en coneixement de les veïnes i els veïns les darreres informacions (i les opinions de la Junta al respecte) en relació a:

1. Pacte per la mobilitat: L'Ajuntament va engegar un procés participatiu per assolir un "pacte per la mobilitat",. Força veïns, alguns de l'Associació de Veïns, han participat en les reunions. En aquest moment estem a l'espera de l'informe "Thorson" (el tècnic que va cercar l'Ajuntament) i que se'ns aclareixi els dubtes sobre QUÈ i QUI ha de pactar.

2. Seguretat pública: L'Ajuntament va presentar el nou cap de la Guardia Urbana i la reorganitz

3. El transport públic: S'ha ampliat horaris a les línioes 2 i 8. La 2 es desvia cap el CAP Muralles i la 8 al CAP Llevant. La Junta va formular la petició que es crei una línia de microbús que faci tot el perímetre de la Part Alta i que la connecti amb la Rambla i la resta de línies. El regidor va recollir la proposta per "estudiar-la". Es va demanar també marquesines per les parades del bus. En tot cas, el més clar, en aquest moment, és la pujada de preu del bitllet.

4. Relació amb l’ajuntament: Des de la presa de posessió de la nova Junta, fa sis mesos, ens hem reunit amb la consellera de barri Sra. Rosa Rosell, amb el conseller de mobilitat Sr. Carles Castillo i amb la consellera responsable del PIPA, Sra. Carme Crespo. Amb la primera hem tingut tres reunions de les quals caldria destacar la manca de solucions i que han fet palesa la descoordinació entre les diferents àrees.

5. Grau de desenvolupament del PIPA: El 14 de gener es va crear, finalment, la comissió de seguiment i avaluació del PIPA. A més de diferents càrrecs i tècnics de la Generalitat i l'Ajuntament, l'Associació de Veïns també hi és representada. Malgrat que tan sols es preveu una reunió anual, l'Associació va pactar amb la regidora Carme Crespo que cada dos mesos ens reunirem amb ella i el coordinador del PIPA per fer un seguiment més detallat dels projectes que, a principis d'any, van presentar a l'Associació i al veinat per l'any 2009. Malgrat que, de moment, no es veuen massa canvis cal reconèixer que, probablement, és a on més es nota que, en relació, al previst s'estan complint els terminis fixats.

6. La reivindicació veïnal d’un centre cívic: L'Ajuntament ha manifestat que, finalment, l'antic Mercat del Fòrum no serà un Centre Cívic i assegura que està treballant en un projecte important que, de moment, no poden concretar ?

7. Altres temes menors: Instal·lació de nous fanals a la Part Alta, parades de bus Avinguda Mª Cristina, oferiment de l’Ajuntament de presentar propostes per a la ubicació de les zones d’esbarjo infantil (parcs), etc.

S’obre un torn obert de paraules per recollir les aportacions dels veïns i veïnes sobre els temes exposats per la Junta o sobre qualsevol altre particular que puguin considerar d’interès.

RESUM DE LES INTERVENCIONS DELS VEÏNS/ES

Recollida de brossa, neteja i salubritat pública

- Es posa en coneixement de la Junta el fet que els camions de recollida de brossa acostumen a deixar un rastre important de brutícia.

- Rates al carrer Sant Domènec

- Els coloms habiten als edificis abandonats i als aforaments

- No hi ha WC públics

- Camions regant el carrer a les 6 de la matinada (FOCSA)

- L’aigua amb què es rega els carrers és potable.

- No hi ha una bona solució per a la recollida de la brossa (particularment pel que fa als contenidors): Les dificultats de la gent gran per abocar-hi la brossa dóna lloc a l’acumulació de brutícia.

- L’entrada del cementiri està plena de brutícia.

Contaminació lumínica i acústica

- Sancions Ajuntament per contaminació lumínica (30 d’Agost)

- Equilibrar intensitat de la llum

- Instal·lació eficaç i eficient

- Terrasses.

Edificis en mal estat (deficiències estructurals i de manteniment)

- Aforament (canvis) lligat a enderroc dipòsits

- Cal retirar els dipòsits d’uralita. Els veïns/es no poden fer-ho, doncs es tracta d’un material altament contaminant.

- Els aforaments estan plens de coloms, amb els problemes de salubritat i sorolls que això comporta.

- Al Carrer Ventallols (nº9) hi ha un edifici en mal estat que pot representar un perill per als veïns/es i per als/les persones vianants. Hi ha una paret esquerdada precisament per on passa un conducte de gas).

- Els coloms habiten als edificis abandonats

Urbanisme: Barreres arquitectòniques i estat del paviment

- Convertir les escales de la vorera de la Baixada de la Misericòrdia en una rampa. Va ser un compromís de precampanya electoral. Com està la situació?

- A la plaça Verdaguer, hi ha una porta sense senyalització. Un veí va patir un cop.

- A la baixada de bus de la Rambla Vella hi ha vidres sense senyalització. Un veí va patir un cop contra el vidre (EMT)

- Hi ha hagut caigudes al Cr. Cavallers.

- Les reparacions del paviment són constants però aquest sempre presenta un manteniment deficient. Manca de control.

Canalitzacions, cablejat i distribució d’energia i aigua

- Eliminació dels cables elèctrics i telefònics de façanes i carrers (FECSA, CTNE)

- Comptador d’un veí en mal estat (li van canviar i rep factures molt elevades, de 400 Euors). La persona interessada ens ha de passar còpia del rebut de l’aigua (EMATSA). En Gabriel Coy es compromet a fer les gestions oportunes per informar les persones interessades en relació amb el particular per, en el seu cas, contribuir a resoldre el problema

- Comptador de la Llum: Ajuntament à FECSA à Ajuntament (1 milió de pel.les)

Aparcament i mobilitat

- Disponibilitat d’aparcaments alternatius per als veïns i les veïnes durant els períodes de festes.

- Els veïns i les veïnes pregunten què es vol dir amb semi-peatonalització i reclamen saber què contemplarà al respecte l’anomenat “Pacte pe la Mobilitat”

Responsabilitats sobre els comportaments incívics

- Algunes de les circumstàncies que donen lloc a la degradació del barri són responsabilitat dels veïns i veïnes del propi barri: Voreres trencades per cotxes que són propietat de veïnes i veïns, defecacions dels gossos i les gosses, bosses de la brossa fora dels contenidors, mobiliari urbà trencat, façanes i edificis en mal estat i altres comportaments incívics (com ara proporcionar safates de menjar als gats i les gates). La policia de barri ha d’assumir la responsabilitat de fer complir la normativa vigent.

Possibles accions a emprendre

- Reclam de mobilitzacions per part d’alguns/es veïns/es. Reclam de mobilitzacions, en particular, en relació amb els edificis en mal estat.

- Es planteja la possibilitat d’impulsar, des de la pròpia associació, una campanya adreçada als veïns i veïnes del barri. La Junta posa enconeixement dels veïns i les veïnes l’existència d’un informe, elaborat per l’associació i lliurat a l’Ajuntament, on consta un llistat (no exhaustiu) de 80 immobles en un estat de manteniment extremadament deficient.

- En Josep Maria Yago fa una crida a la participació dels socis i sòcies en la gestió de l’associació, mitjançant la creació de grups de treball susceptibles de recollir –de manera més regular- les aportacions de les persones amb voluntat i disponibilitat per al compromís.