15/6/09

604.800 euros a distribuir abans del 15 de juliol?

Es veu que aquest matí l'Ajuntament ha anunciat les subvencions previstes en el PIPA per a la instal·lñació d'ascensors, substitució del sistema d'aforament d'aigua per comptadors, rehabilitació de façanes, supresió de barreres arquitectòniques, etc. Podeu veure la nota de premsa que ha difós a la web de l'Ajuntament de Tarragona
El digital Tot Tarragona ha publicat el següent (premeu sobre la imatge per veure-la més gran):

10/6/09

Xerrada sobre les al·lèrgies i Centre de mediació de la Part Alta

El proper 17 de juny, l'Associació de Veïns de la Part Alta ha organitzat una xerrada sobre les al·lèrgies. Per altra banda ens ha arribat informació sobre el Centre de mediació de la Part Alta, que farà la seva presentació aviat.

4/6/09

Portal del Roser i terrasses

El digital Tot Tarragona explica l'acord entre Ajuntament i associacions de veïns pel que fa al Portal del Roser. L'Associació de Veïns de la Part Alta ha mostrat el seu acord amb el tancament del Portal amb una pilona i el lliurament de comandaments per obrir-la i tancar-la als veïns dels voltants. L'Associació s'ha mostrat, en diferents ocasions, partidària de la peatonalització de la Part Alta amb accès pels veïns, horaris de càrrega i descàrrega, etc. i el tancament del Portal del Roser permet avançar en aquesta línia així com en la preservació del patrimoni. Malgrat això, i a banda del fet que caldrà veure com funciona la cosa, cal lamentar que després del procés de participació que va engegar l'Ajuntament pel "Pacte per la mobilitat", en el qual van participar força veïns, s'adoptin decisions a corre-cuita enlloc de presentar les conclusions i els informes tècnics que pertoquin i adoptar les decisions pertinents en relació a aparcaments, peatonalització de la Part Alta, accès per veïns, horaris de càrrega i descàrrega, portals del Roser i de Sant Antoni...

Diari de Tarragona del 5 de juny

Cerrarán las terrazas de la Plaça de la Font que incumplan la normativa A la primera infracción serán sancionadas y a la segunda perderán el espacio
Octavi Saumell - 05/06/2009 12:00
Una imagen de ayer por la tarde de varias de las terrazas de la Plaça de la Font. Foto: Txema Morera
Mano dura contra el incumplimiento de los horarios y la ocupación del espacio máximo reservado para las terrazas en la Plaça de la Font. El concejal de Seguretat Ciutadana, Carles Castillo (PSC), anunció ayer una flexibilización en la reglamentación municipal en este punto neurálgico de la ciudad y añadió que los locales de la emblemática plaza de la Part Alta que no se ajusten a la reglamentación serán sancionados: primero, con una multa económica que rondará los 600 euros y, en una hipotética segunda falta, con el cierre de las mesas y sillas del exterior durante un periodo de doce meses.
El edil socialista aseguró que la corporación local ya ha llegado a un acuerdo con los vecinos y bares musicales del espacio del Casc Antic para que ambas partes puedan compaginar, por una parte, el derecho al descanso de los residentes de la zona histórica y, por otra, poder dar una salida nocturna a los jóvenes de la ciudad. «Lo que no queremos es que los tarraconenses deban ir de marcha a otras poblaciones y que, consecuentemente, deban coger el coche», añadió Castillo, quien reconoció «tener controlados» los establecimientos que más quejas han recibido por su constante incumplimiento.
Más espacio
En el acuerdo entre las tres partes se especifica que a partir de este mes de junio, y hasta el 30 de septiembre, los locales podrán contar con una hilera más de mesas. Esto, sin embargo, no significa que cuenten con más mesas. «Si ahora la normativa especifica que pueden tener x espacio de terraza y, en cambio, ocupan 3x, lo que hemos hecho ha sido acordar 2x», indicó de manera gráfica el representante municipal. Dicho espacio estará en función del tamaño de la fachada de cada bar, así como los metros cuadrados de espacio interior que tengan los locales.
El documento será aprobado este próximo lunes por la Junta de Govern Local del Ayuntamiento de Tarragona. «Queremos que se cumplan escrupulosamente las condiciones. Seremos inflexibles. Nuestro objetivo es ordenar una situación que hasta la fecha era caótica. Por esto hemos hecho un traje a la medida de cada bar», resumió el político encargado de la Guàrdia Urbana.
'No’ a ampliar los horarios
El próximo paso será negociar una ampliación de los horarios actuales (hasta la una de la madrugada de domingo a jueves y hasta las dos los viernes y los sábados), un extremo que el consistorio quiere hablar con los residentes. Sin embargo, Montserrat Boronat, de la Associació de Veïns de la Plaça de la Font, afirmó que los residentes no aceptarán dicho extremo. «De ninguna manera. Hay noches que es imposible poder dormir y si se deja abrir hasta más tarde la gente restará en la calle hasta altas horas de la madrugada», y aseguró que, actualmente, los bares no cumplen con la normativa vigente. «Si la ordenanza indica que el límite de mesas es de nueve, hay locales que tienen más de cuarenta», denunció.
El representante de los locales de la Plaça de la Font, Bernardo González, afirmó «no estar de acuerdo» con la posibilidad que se puedan cerrar las terrazas. «Es una exageración. No es lo mismo pasarse diez centímetros que diez mesas. Creo que la sanción económica ya sería suficiente castigo, ya que de lo contrario es ir a arruinar los negocios».

Avui, per altra banda, el regidor Carles Castillo feia una roda de premsa per presentar l'ordenació de terrasses de bars i restaurants a la Plaça de la Font. La proposta contempla la delimitació dels espais, la preservació del mobiliari públic i d'espai al seu voltant, que entre la paret de les cases i les terrasses hi haurà tres mts. lliures, etc. Contempla també sancions que poden suposar la retirada de la llicència en cas d'incompliment de la norma. No ens sembla malament per responsabilitat, perque es posa ordre en l'ocupació de l'espai públic i, també, perquè no hi ha massa més alternatives, però no entenem que l'Ajuntament hagi donat tantes llicències de bars i restaurants concentrats en un espai com és la Plaça de la Font i que en continui donant, ni que no vulgui abordar la revisió de l'ordenança i de les llicències. No ens hi oposarem, però caldrà fer seguiment del compliment de la normativa i de tots els aspectes relacionats amb el compliment dels horaris actuals, soroll, etc. Acord, si, però amb prevenció i a contracor.
La notícia també surt a El Punt i9 a Tot Tarragona

31/5/09

Portal del Roser - Diari de Tarragona, 30 de maig

Si voleu veure més gros el retall del diari, premeu a sobre.

22/5/09

Acta assemblea informativa

A més de l'acta de l'assemblea informativa, a l'apartat documents (en els menús de la dreta) podreu trobar el document Espai Sociocultural i turístic dela Part Alta (una nova volda de coloms per marejar la perdiu per part de l'Excm. Ajuntament?)

DECURS DE L’ASSEMBLEA

Un portaveu de la Junta Directiva, posa en coneixement de les veïnes i els veïns les darreres informacions (i les opinions de la Junta al respecte) en relació a:

1. Pacte per la mobilitat: L'Ajuntament va engegar un procés participatiu per assolir un "pacte per la mobilitat",. Força veïns, alguns de l'Associació de Veïns, han participat en les reunions. En aquest moment estem a l'espera de l'informe "Thorson" (el tècnic que va cercar l'Ajuntament) i que se'ns aclareixi els dubtes sobre QUÈ i QUI ha de pactar.

2. Seguretat pública: L'Ajuntament va presentar el nou cap de la Guardia Urbana i la reorganitz

3. El transport públic: S'ha ampliat horaris a les línioes 2 i 8. La 2 es desvia cap el CAP Muralles i la 8 al CAP Llevant. La Junta va formular la petició que es crei una línia de microbús que faci tot el perímetre de la Part Alta i que la connecti amb la Rambla i la resta de línies. El regidor va recollir la proposta per "estudiar-la". Es va demanar també marquesines per les parades del bus. En tot cas, el més clar, en aquest moment, és la pujada de preu del bitllet.

4. Relació amb l’ajuntament: Des de la presa de posessió de la nova Junta, fa sis mesos, ens hem reunit amb la consellera de barri Sra. Rosa Rosell, amb el conseller de mobilitat Sr. Carles Castillo i amb la consellera responsable del PIPA, Sra. Carme Crespo. Amb la primera hem tingut tres reunions de les quals caldria destacar la manca de solucions i que han fet palesa la descoordinació entre les diferents àrees.

5. Grau de desenvolupament del PIPA: El 14 de gener es va crear, finalment, la comissió de seguiment i avaluació del PIPA. A més de diferents càrrecs i tècnics de la Generalitat i l'Ajuntament, l'Associació de Veïns també hi és representada. Malgrat que tan sols es preveu una reunió anual, l'Associació va pactar amb la regidora Carme Crespo que cada dos mesos ens reunirem amb ella i el coordinador del PIPA per fer un seguiment més detallat dels projectes que, a principis d'any, van presentar a l'Associació i al veinat per l'any 2009. Malgrat que, de moment, no es veuen massa canvis cal reconèixer que, probablement, és a on més es nota que, en relació, al previst s'estan complint els terminis fixats.

6. La reivindicació veïnal d’un centre cívic: L'Ajuntament ha manifestat que, finalment, l'antic Mercat del Fòrum no serà un Centre Cívic i assegura que està treballant en un projecte important que, de moment, no poden concretar ?

7. Altres temes menors: Instal·lació de nous fanals a la Part Alta, parades de bus Avinguda Mª Cristina, oferiment de l’Ajuntament de presentar propostes per a la ubicació de les zones d’esbarjo infantil (parcs), etc.

S’obre un torn obert de paraules per recollir les aportacions dels veïns i veïnes sobre els temes exposats per la Junta o sobre qualsevol altre particular que puguin considerar d’interès.

RESUM DE LES INTERVENCIONS DELS VEÏNS/ES

Recollida de brossa, neteja i salubritat pública

- Es posa en coneixement de la Junta el fet que els camions de recollida de brossa acostumen a deixar un rastre important de brutícia.

- Rates al carrer Sant Domènec

- Els coloms habiten als edificis abandonats i als aforaments

- No hi ha WC públics

- Camions regant el carrer a les 6 de la matinada (FOCSA)

- L’aigua amb què es rega els carrers és potable.

- No hi ha una bona solució per a la recollida de la brossa (particularment pel que fa als contenidors): Les dificultats de la gent gran per abocar-hi la brossa dóna lloc a l’acumulació de brutícia.

- L’entrada del cementiri està plena de brutícia.

Contaminació lumínica i acústica

- Sancions Ajuntament per contaminació lumínica (30 d’Agost)

- Equilibrar intensitat de la llum

- Instal·lació eficaç i eficient

- Terrasses.

Edificis en mal estat (deficiències estructurals i de manteniment)

- Aforament (canvis) lligat a enderroc dipòsits

- Cal retirar els dipòsits d’uralita. Els veïns/es no poden fer-ho, doncs es tracta d’un material altament contaminant.

- Els aforaments estan plens de coloms, amb els problemes de salubritat i sorolls que això comporta.

- Al Carrer Ventallols (nº9) hi ha un edifici en mal estat que pot representar un perill per als veïns/es i per als/les persones vianants. Hi ha una paret esquerdada precisament per on passa un conducte de gas).

- Els coloms habiten als edificis abandonats

Urbanisme: Barreres arquitectòniques i estat del paviment

- Convertir les escales de la vorera de la Baixada de la Misericòrdia en una rampa. Va ser un compromís de precampanya electoral. Com està la situació?

- A la plaça Verdaguer, hi ha una porta sense senyalització. Un veí va patir un cop.

- A la baixada de bus de la Rambla Vella hi ha vidres sense senyalització. Un veí va patir un cop contra el vidre (EMT)

- Hi ha hagut caigudes al Cr. Cavallers.

- Les reparacions del paviment són constants però aquest sempre presenta un manteniment deficient. Manca de control.

Canalitzacions, cablejat i distribució d’energia i aigua

- Eliminació dels cables elèctrics i telefònics de façanes i carrers (FECSA, CTNE)

- Comptador d’un veí en mal estat (li van canviar i rep factures molt elevades, de 400 Euors). La persona interessada ens ha de passar còpia del rebut de l’aigua (EMATSA). En Gabriel Coy es compromet a fer les gestions oportunes per informar les persones interessades en relació amb el particular per, en el seu cas, contribuir a resoldre el problema

- Comptador de la Llum: Ajuntament à FECSA à Ajuntament (1 milió de pel.les)

Aparcament i mobilitat

- Disponibilitat d’aparcaments alternatius per als veïns i les veïnes durant els períodes de festes.

- Els veïns i les veïnes pregunten què es vol dir amb semi-peatonalització i reclamen saber què contemplarà al respecte l’anomenat “Pacte pe la Mobilitat”

Responsabilitats sobre els comportaments incívics

- Algunes de les circumstàncies que donen lloc a la degradació del barri són responsabilitat dels veïns i veïnes del propi barri: Voreres trencades per cotxes que són propietat de veïnes i veïns, defecacions dels gossos i les gosses, bosses de la brossa fora dels contenidors, mobiliari urbà trencat, façanes i edificis en mal estat i altres comportaments incívics (com ara proporcionar safates de menjar als gats i les gates). La policia de barri ha d’assumir la responsabilitat de fer complir la normativa vigent.

Possibles accions a emprendre

- Reclam de mobilitzacions per part d’alguns/es veïns/es. Reclam de mobilitzacions, en particular, en relació amb els edificis en mal estat.

- Es planteja la possibilitat d’impulsar, des de la pròpia associació, una campanya adreçada als veïns i veïnes del barri. La Junta posa enconeixement dels veïns i les veïnes l’existència d’un informe, elaborat per l’associació i lliurat a l’Ajuntament, on consta un llistat (no exhaustiu) de 80 immobles en un estat de manteniment extremadament deficient.

- En Josep Maria Yago fa una crida a la participació dels socis i sòcies en la gestió de l’associació, mitjançant la creació de grups de treball susceptibles de recollir –de manera més regular- les aportacions de les persones amb voluntat i disponibilitat per al compromís.

18/3/09

Nova reunió amb la regidora de barri

Escales de la Catedral (pujant pel carrer Major a la dreta)

Ahir, 17 de març, ens vam reunir de nou amb la regidora de barri, Rosa Rossell, per fer el seguiment dels temes tractats en el mes de gener.
La reunió va posar de manifest la descoordinació entre diferents àrees de l'Ajuntament i la lentitud de determinades actuacions, si més no pel que fa a la Part Alta.
En relació, per exemple, al mercat que ve reclamant el veinat, ja hi hauria d'haver les bases per a la seva adjudicació però, en aquest moment, encara s'estan redactant i no se sap quan estaran llestes.
Pel que fa al Centre Cívic que també s'ha reclamat en diferents ocasions, després de la galleda d'aigua freda en el sentit que no serà l'antic mercat del Fòrum, ens va indicar que el consistori està treballant una possible ubicació però aquest projecte no es pot explicar. Sense paraules.
Les cartelleres, també reclamades i de les quals haviem de tenir alguna notícia, la notícia és que el tema ha passat al PIPA i es junta amb la senyalítica.
Les tres bústies de correus per a les quals aquest organisme afirma que fa quatre mesos que va demanar llicència continuen sense aparèixer.
A la reunió, li vam passar una vintena de fotografies, que pengem en aquest post, que mostren arbres tallats, cables i/o tubs descoberts, paviment en mal estat, etc.
En resum, la reunió no va aportar practicament cap novetat.

Des de la constitució de la nova junta de l'associació, en el mes de novembre de 2008, ens hem reunit, a més de amb la regidora de barri, amb el regidor de mobilitat i seguretat, Carles Castillo, i amb la responsable del Pla Integral, Carme Crespo.

En el parell de reunions mantingudes amb En Carlos Castillo hem tractat del Pla de participació sobre mobilitat i hem plantejat els dubtes sobre el "pacte per la mobilitat", principalment, qui i que pacta. Hem parlat, també, de la possible creació d'una línia de microbus que faci el perímetre de la Part Alta i que l'enllaci amb el CAP Muralles i amb la Rambla per accedir a la resta de línies. Com sempre, caldrà veure com es concreta tot.

Pel que fa al Pla Integral de la Part Alta (PIPA), després de la constitució de la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pla Integral de la Part Alta (PIPA) ens hem reunit amb la consellera Carme Crespo per tractar sobre les actuacions a desenvolupar enguany. Posteriorment es va fer la reunió amb veïns i veïnes sobre el mateix tema i el dia 1 d'abril ens tornarem a reunir amb ella per fer el seguiment dels projectes que es van anunciar i veure si, efectivament, alguna cosa avança.

A meitats d'abril hem previst celebrar una assemblea de socis i simpatitzants de l'Associació per explicar el que s'ha realitzat fins el moment i rebre suggeriments sobre les actuacions a realitzar.

Plaça Rovellat

Plaça Rovellat

Plaça Rovellat

Plaça Rovellat

Plaça Rovellat

carrer Portella

Plaça Rovellat

Plaça Rovellat

Baixada Peixateria

Baixada Peixateria

Baixada Misericordia

Plaça de la Font

Plaça de la Font

Escales carrer Ferrers/Plaça dels Cedaços

Plaça Reial Germandat de Jesús Natzaret

Plaça Reial Germandat de Jesús Natzaret

Plaça Dames i Vells

carrer Mediona

carrer Misser Nogués

carrer Civaderia

Plaça del Fòrum

Plaça del Rei

Plaça M. Salvador Ramón i Vinyes

Ahir, 17 de març, ens vam reunir de nou amb la regidora de barri, Rosa Rossell, per fer el seguiment dels temes tractats en el mes de gener.
La reunió va posar de manifest la descoordinació entre diferents àrees de l'Ajuntament i la lentitud de determinades actuacions, si més no pel que fa a la Part Alta.
En relació, per exemple, al mercat que ve reclamant el veinat, ja hi hauria d'haver les bases per a la seva adjudicació però, en aquest moment, encara s'estan redactant i no se sap quan estaran llestes.
Pel que fa al Centre Cívic que també s'ha reclamat en diferents ocasions, després de la galleda d'aigua freda en el sentit que no serà l'antic mercat del Fòrum, ens va indicar que el consistori està treballant una possible ubicació però aquest projecte no es pot explicar. Sense paraules.
Les cartelleres, també reclamades i de les quals haviem de tenir alguna notícia, la notícia és que el tema ha passat al PIPA i es junta amb la senyalítica.
Les tres bústies de correus per a les quals aquest organisme afirma que fa quatre mesos que va demanar llicència continuen sense aparèixer.
A la reunió, li vam passar una vintena de fotografies, que pengem en aquest post, que mostren arbres tallats, cables i/o tubs descoberts, paviment en mal estat, etc.
En resum, la reunió no va aportar practicament cap novetat.

Des de la constitució de la nova junta de l'associació, en el mes de novembre de 2008, ens hem reunit, a més de amb la regidora de barri, amb el regidor de mobilitat i seguretat, Carles Castillo, i amb la responsable del Pla Integral, Carme Crespo.

En el parell de reunions mantingudes amb En Carlos Castillo hem tractat del Pla de participació sobre mobilitat i hem plantejat els dubtes sobre el "pacte per la mobilitat", principalment, qui i que pacta. Hem parlat, també, de la possible creació d'una línia de microbus que faci el perímetre de la Part Alta i que l'enllaci amb el CAP Muralles i amb la Rambla per accedir a la resta de línies. Com sempre, caldrà veure com es concreta tot.

Pel que fa al Pla Integral de la Part Alta (PIPA), després de la constitució de la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pla Integral de la Part Alta (PIPA) ens hem reunit amb la consellera Carme Crespo per tractar sobre les actuacions a desenvolupar enguany. Posteriorment es va fer la reunió amb veïns i veïnes sobre el mateix tema i el dia 1 d'abril ens tornarem a reunir amb ella per fer el seguiment dels projectes que es van anunciar i veure si, efectivament, alguna cosa avança.

A meitats d'abril hem previst celebrar una assemblea de socis i simpatitzants de l'Associació per explicar el que s'ha realitzat fins el moment i rebre suggeriments sobre les actuacions a realitzar.

En un altre ordre de coses estem preparant la documentació per demanar subvenció per a la realització d'activitats per la qual cosa si algú té algun suggeriment ens el pot fer arribar.

27/1/09

RESULTATS REUNIÓ JUNTA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PART ALTA AMB LA REGIDORA DE BARRI, ROSA ROSSELL


Aquesta tarda, 26 de gener, ens hem reunit amb la regidora de barri, Rosa Rossell, per rebre resposta a les peticions presentades en la reunió mantinguda a meitats de desembre de 2008 (peticions, per altra banda, expressades feia prop d’un any).
La reunió es podria valorar de decepcionant car no ha aportat massa novetats pràctiques.
Pel que fa a la neteja i recollida de la brossa, mobilitat i Pla Integral de la Part Alta, la regidora es va remetre als processos en marxa: Pla de residus, Pacte per la Mobilitat i actuacions 2009 del PIPA. A meitats de febrer hom preveu la presentació de propostes de l’Ajuntament pel que fa a la recollida de la brossa, demà comencen les reunions de treball del Pacte per la Mobilitat i, pel que fa al PIPA, ja s’ha format la Comissió d’avaluació i seguiment, s’ha presentat el llistat d’actuacions a desenvolupar durant el 2009 i s’ha preparat un calendari de trobades per fer el seguiment del desenvolupament dels projectes. El 4 de febrer hi ha prevista una reunió per informar els veïns sobre la situació actual del PIPA.
La presentació de l’informe sobre serveis d’emergència (bombers), la publicació del plec de condicions pel concurs per a la concessió per l’establiment d’un supermercat (que hauria de sortir abans de tres mesos), l’engegament del Pla de dinamització comercial, els projectes presentats al FIL o la previsió de cartelleres per difusió d’actes, en uns dos mesos, són alguns dels temes que van sortir a la reunió.
Un dels punts més decepcionants fou la confirmació que no es preveu que l’antic mercat del Fòrum es destini a Centre Cívic de la Part Alta.
A meitats de març s’ha fixat una nova reunió per fer el seguiment dels temes plantejats i tractar-ne d’altres.
Entenem que, si bé sembla cert, que s’ha iniciat un procés de transformació de la Part Alta, centrat en els projectes del Pla Integral, principalment, en aquest moment no hi ha massa realitats palpables, se’ns segueix demanant actes de fe i que ens creguem previsions. Mentrestant els problemes del barri continuen igual.
Per aquest motiu, l’Associació de Veïns continuarà participant en totes les reunions i comissions de treball que convingui però es planteja intensificar la reclamació d’un Centre Cívic per a la Part Alta i engegar algunes accions de denuncia que s’aniran concretant en les properes setmanes, relacionades amb problemàtiques com la recollida de la brossa o la neteja, entre d’altres.


Tarragona, 26 de gener de 2009
Junta de l’Associació de Veïns de la Part Alta

18/1/09

L'AV anuncia mobilitzacions. Pengem documents importants al blog


El diari El Punt d'avui, publica tota una pàgina (pàgina 3) amb la següent informació:


Diari El Punt, diumenge, 18 de gener de 2009

L'AV Part Alta anuncia mobilitzacions si l'Ajuntament no agilita les seves propostes

Fa un any va presentar un decàleg d'actuacions urgents i creu que el consistori tarragoní no li fa prou cas

SERGI CASADO. Tarragona
L'associació de veïns de la Part Alta no vol que les promeses que fa l'Ajuntament de Tarragona tornin a ser lletra morta i per això alerten que si en un període de temps raonable no veuen que s'hagin fet actuacions al nucli antic estudiaran fer mobilitzacions de protesta. Ara fa tot just un any que l'ens veïnal va traslladar al consistori un decàleg de les necessitats més urgents, però en vista de la lentitud de l'administració, a finals del 2008 els veïns van demanar que s'agilités la millora en la neteja i que els fessin saber quan es començarien a executar obres incloses dins del pla integral, les bases del qual han estat exposades precisament aquesta setmana, juntament amb el pla de residus i el debat sobre el pla de mobilitat. «Estem farts que sempre ens demanin actes de fe», asseguren.


+ Una imatge de brutícia en un carrer de la Part Alta. Foto: EL PUNT

Ara fa un any, l'associació de veïns Part Alta va presentar al consistori tarragoní un decàleg de propostes i de suggeriments en els quals exposava totes les demandes que, segons l'entitat, eren necessàries per millorar les condicions de vida al barri. Les peticions feien referència a qüestions del dia a dia i que afecten el funcionament quotidià dels residents del nucli antic, encara que, a finals del 2008, veient que des de l'Ajuntament ningú no movia fitxa, van transmetre a l'interlocutor municipal –va ser la regidora Rosa Rosell, encarregada de la Part Alta– que almenys acceleressin les gestions per millorar la recollida de brossa i el sistema de neteja i que es posessin les piles pel que fa al pla integral, tres pilars fonamentals per al creixement i per al desenvolupament del nucli antic tarragoní.

En els darrers dies, el consistori tarragoní va presentar les actuacions previstes dins del pla integral pet al 2009 i l'endemà va exposar les directrius que fixa el pla de gestió de residus, amb especial incidència a la Part Alta. «L'any passat vam fer massa reunions, però no vam obtenir cap resposta clara de l'Ajuntament. Només farem, farem i farem, però ha passat el temps i tot continua igual», va l'associació de veïns de la Part Alta, Josep Maria Yago, el qual, en nom de l'entitat assegura que comencen a «estar farts que tornin a dir i prometre coses que ja van dir fa temps.» Per això, tenen clar que a partir d'ara volen «menys reunions i més fets» després que les més de 80 trobades amb regidors i personal de l'Ajuntament no s'hagin traduït en gaire millores. El proper dia 26 tenen previst reunir-se amb l'edil de la zona, Rosa Rossell, perquè aquesta els concreti actuacions.

I L'INFORME DE MOBILITAT?

Yago es va mostrar sorprès pel procés de participació obert pel consistori perquè es debati sobre la mobilitat al barri: «Fa temps que ens van dir que estaven preparant un informe exhaustiu sobre les necessitats de mobilitat i que ens el presentarien, i ara, en canvi, ens convoquen perquè cadascú digui la seva. No ho entenem.»

NOTÍCIES RELACIONADES

>Les 10 propostes


diumenge, 18 de gener de 2009

Les 10 propostes

Aquests són els deu suggeriments de l'associació de veïns de la Part Alta:

SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA DE BROSSA.

Es demana un tècnic que planifiqui aquests serveis, tenint en compte les grans mancances detectades. El pla de residus fa especial incidència en la Part Alta.

CIRCULACIÓ I APARCAMENT.

S'exigeixen avançaments en el pla de mobilitat, però els veïns discrepen del procés de participació del consistori. «Ens van dir que s'estava elaborant un informe de mobilitat i ara volen que fem propostes», lamenta Yago.

SERVEIS D'EMERGÈNCIA.

Exigeixen els informes referents a la circulació dels bombers i de les ambulàncies pels carrers de la Part Alta.

SERVEIS DE SEGURETAT.

Pla de desplegament i coordinació dels diferents cossos policials.

MERCAT I EQUIPAMENTS COMERCIALS.

Insisteixen en la necessitat d'un supermercat i que es millori la qualitat dels mercats setmanals.

PATRIMONI, CULTURA I MEMÒRIA HISTÒRICA.

La senyalització de rutes i de monuments ja està en marxa i l'associació de la Part Alta n'ha donat fe.

HABITATGE I URBANISME.

Continuen demanant un cens dels habitatges i edificis abandonats. Diuen que encara no en saben res.

UNA LLAR D'INFANTS.

Es creu que sense aquest equipament les parelles joves no s'instal·laran. També es demanda un centre cívic.

DIÀLEG I COMUNICACIÓ.

Demanen que se'ls comuniquin amb antelació les obres al barri.

PLA INTEGRAL.

Tot i que el consistori ha presentat les actuacions, estan recelosos. «Fa temps que ens demanen un acte de fe, però no ens ho creiem.»

A banda de l'aarticle pengem alguns documents importants:

- informació sobre el telecentre que s'ha inaugurat a l'espai que hi ha sota la "lettera 80" a l'aparcament de Jaume I. (document 1 i document 2)

- Informe presentat per l'Ajuntament en roda de premsa sobre el Pla de Residus

- Informe presentat a la Comissió de seguiment i avaluació del Pla Integral de la Part Alta.