28/11/08

Nova etapa a l'Associació de Veïns


En la primera reunió, després l’Assemblea General de l’Associació de Veïns de la Part Alta, la nova Junta -havien plegat cinc persones i se’n van incorporar tres- va valorar l’assemblea i l’etapa anterior. La principal conclusió rau en el fet que, malgrat el nombre de reunions efectuades, hi havia un balanç de resultats ben pobre.

A partir de les consideracions efectuades es va abordar els objectius i línies de treball per a la nova etapa. La reedició d’un llistat amb les problemàtiques que cal resoldre amb major urgència (recollida de la brossa, neteja, seguretat, circulació, aparcaments o la manca d’un Centre Cívic són alguns dels temes del llistat), una campanya de difusió de l’activitat de l’Associació amb l’edició d’una revista períodica, el foment de la participació dels veïns i veïnes del barri en les activitats i reunions de l’associació i, sobretot, en les adreçades a la resolució de les nombroses problemàtiques que hi ha plantejades o una campanya d’afiliació de socis són alguns dels objectius a assolir.

Es va plantejar, també, la necessitat d’adoptar una actitud de major fermesa a l’hora d’exigir solucions a l’Ajuntament.

Entre d’altres acords, per enguany es va mantenir la decisió de presentar un escrit a la Fiscalia demanant que s’investigui tot el relacionat amb la construcció de l’aparcament de Jaume I, treure al carrer el primer numero d’una revista informativa períodica i demanar una entrevista amb la regidora de barri per presentar de nou el llistat de punts que cal resoldre prioritzant-ne dos o tres (brossa i neteja són dues de les principals candidates) i posant un termini per rebre resposta i veure resultats. En el cas que a la data del termini fixat no hi hagi solucions hom preveu l’engegament d’accions al carrer i de mobilitzacions. Entretant cal continuar amb la realització d’activitats i tasques del dia a dia com les relacionades amb les reparacions a efectuar en els habitatges dels veïns afectats per les obres de l’aparcament de Jaume I a la qual cosa es va comprometre l’Ajuntament.

20/11/08

Assemblea i nova etapa de l'Associació de Veïns


El passat dimarts, 18 de novembre, l’Associació de Veïns de la Part Alta va celebrar assemblea ordinària. Després d’aprovar l’acta de la sessió anterior es va debatre i aprovar l’estat de comptes i l’informe del president sobre l’activitat de la Junta des de la darrera assemblea. Un dels punts de l’ordre del dia feia referència a la renovació de càrrecs de la Junta i havia aixecat alguna expectació davant força comentaris referents a la possible dimissió del president de la Junta i la convocatòria d’eleccions. Finalment, atès que la Junta encara no havia acceptat la proposta de dimissió, aquesta fou retirada en una reunió urgent prèvia a l’assemblea.

Atès que alguns membres de la Junta no podien comptabilitzar la seva activitat professional i/o personal amb la dedicació necessària a l’Associació, una part d’aquests membres va decidir desvincular-se’n per la qual cosa es va proposar la incorporació de nous membres. L’assemblea va decidir que la Junta quedi configurada per les següents persones:


Gabriel Coy Sànchez

Juan C. Vidal Fernandez

Manel Rovira Olivé

Francesc Jerez Martí

Pilar Bueno Collado

Xavier Fortuny Guinart

Miquel Belmonte Castelló

Joan Batet Pons

Amadeu López Milian

Juan Manuel Paton

Marc del Jesús i Gallissa

Josep Maria Yago Suau

Ramon Ollé Corbella

Algunes línies de treball de la nova etapa vindran definides pel fet que la nova Junta entén que, malgrat el fet que s’hagi produït algun avenç, durant prop d’un any s’ha estat fent reunions amb diferents regidors de l’Ajuntament però no hi ha resultats palpables per la qual cosa, en aquesta nova etapa, es preveu mantenir les reunions que calguin però reclamant solucions ja, si cal amb més duresa i contundència. Tant el veïnat com els nombrosos problemes (mercat, Centre Cívic, brossa, aparcaments, circulació...) que s’han de resoldre a la Part Alta no poden estar pendents de reunió rera reunió, calen actuacions i solucions concretes.

Dimarts vinent, 25 de novembre, la Junta es reunirà per distribuir les diferents tasques i responsabilitats entre els diferents membres plantejant-se un model de funcionament que fugi de personalismes i es basi en àrees de treball, responsabilitats concretes i treball en equip. Medi ambient, habitatge, urbanisme, seguretat, trànsit, comerç, turisme, participació, serveis socials, patrimoni, secretaria, tresoreria o relacions amb els mitjans de comunicació són algunes de les àrees i tasques que caldrà desenvolupar. La captació de nous socis/es i la creació de comissions de treball, vinculades a alguna de les àrees esmentades o a problemàtiques concretes, en què pugui participar tothom que ho desitgi són alguns dels objectius que es pretén assolir.