28/11/08

Nova etapa a l'Associació de Veïns


En la primera reunió, després l’Assemblea General de l’Associació de Veïns de la Part Alta, la nova Junta -havien plegat cinc persones i se’n van incorporar tres- va valorar l’assemblea i l’etapa anterior. La principal conclusió rau en el fet que, malgrat el nombre de reunions efectuades, hi havia un balanç de resultats ben pobre.

A partir de les consideracions efectuades es va abordar els objectius i línies de treball per a la nova etapa. La reedició d’un llistat amb les problemàtiques que cal resoldre amb major urgència (recollida de la brossa, neteja, seguretat, circulació, aparcaments o la manca d’un Centre Cívic són alguns dels temes del llistat), una campanya de difusió de l’activitat de l’Associació amb l’edició d’una revista períodica, el foment de la participació dels veïns i veïnes del barri en les activitats i reunions de l’associació i, sobretot, en les adreçades a la resolució de les nombroses problemàtiques que hi ha plantejades o una campanya d’afiliació de socis són alguns dels objectius a assolir.

Es va plantejar, també, la necessitat d’adoptar una actitud de major fermesa a l’hora d’exigir solucions a l’Ajuntament.

Entre d’altres acords, per enguany es va mantenir la decisió de presentar un escrit a la Fiscalia demanant que s’investigui tot el relacionat amb la construcció de l’aparcament de Jaume I, treure al carrer el primer numero d’una revista informativa períodica i demanar una entrevista amb la regidora de barri per presentar de nou el llistat de punts que cal resoldre prioritzant-ne dos o tres (brossa i neteja són dues de les principals candidates) i posant un termini per rebre resposta i veure resultats. En el cas que a la data del termini fixat no hi hagi solucions hom preveu l’engegament d’accions al carrer i de mobilitzacions. Entretant cal continuar amb la realització d’activitats i tasques del dia a dia com les relacionades amb les reparacions a efectuar en els habitatges dels veïns afectats per les obres de l’aparcament de Jaume I a la qual cosa es va comprometre l’Ajuntament.