20/11/08

Assemblea i nova etapa de l'Associació de Veïns


El passat dimarts, 18 de novembre, l’Associació de Veïns de la Part Alta va celebrar assemblea ordinària. Després d’aprovar l’acta de la sessió anterior es va debatre i aprovar l’estat de comptes i l’informe del president sobre l’activitat de la Junta des de la darrera assemblea. Un dels punts de l’ordre del dia feia referència a la renovació de càrrecs de la Junta i havia aixecat alguna expectació davant força comentaris referents a la possible dimissió del president de la Junta i la convocatòria d’eleccions. Finalment, atès que la Junta encara no havia acceptat la proposta de dimissió, aquesta fou retirada en una reunió urgent prèvia a l’assemblea.

Atès que alguns membres de la Junta no podien comptabilitzar la seva activitat professional i/o personal amb la dedicació necessària a l’Associació, una part d’aquests membres va decidir desvincular-se’n per la qual cosa es va proposar la incorporació de nous membres. L’assemblea va decidir que la Junta quedi configurada per les següents persones:


Gabriel Coy Sànchez

Juan C. Vidal Fernandez

Manel Rovira Olivé

Francesc Jerez Martí

Pilar Bueno Collado

Xavier Fortuny Guinart

Miquel Belmonte Castelló

Joan Batet Pons

Amadeu López Milian

Juan Manuel Paton

Marc del Jesús i Gallissa

Josep Maria Yago Suau

Ramon Ollé Corbella

Algunes línies de treball de la nova etapa vindran definides pel fet que la nova Junta entén que, malgrat el fet que s’hagi produït algun avenç, durant prop d’un any s’ha estat fent reunions amb diferents regidors de l’Ajuntament però no hi ha resultats palpables per la qual cosa, en aquesta nova etapa, es preveu mantenir les reunions que calguin però reclamant solucions ja, si cal amb més duresa i contundència. Tant el veïnat com els nombrosos problemes (mercat, Centre Cívic, brossa, aparcaments, circulació...) que s’han de resoldre a la Part Alta no poden estar pendents de reunió rera reunió, calen actuacions i solucions concretes.

Dimarts vinent, 25 de novembre, la Junta es reunirà per distribuir les diferents tasques i responsabilitats entre els diferents membres plantejant-se un model de funcionament que fugi de personalismes i es basi en àrees de treball, responsabilitats concretes i treball en equip. Medi ambient, habitatge, urbanisme, seguretat, trànsit, comerç, turisme, participació, serveis socials, patrimoni, secretaria, tresoreria o relacions amb els mitjans de comunicació són algunes de les àrees i tasques que caldrà desenvolupar. La captació de nous socis/es i la creació de comissions de treball, vinculades a alguna de les àrees esmentades o a problemàtiques concretes, en què pugui participar tothom que ho desitgi són alguns dels objectius que es pretén assolir.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

soy Fernando Garcia y desearia saber cuantas personas con voz y voto acudieron a la asamblea y cuantos socios de pleno derecho hay.
Tambien que expliquen el "numerito" de la dimision del Sr. Coy.
les deseo que tengan mas suerte en las proximas reuniones con los responsables municipales si no podrian batir el recor "guinnes" de reuniones.
un saludo cordial

Josep Maria Yago ha dit...

Gràcies, Fernando, pels teus desitjos.
Com a soci que va assistir a l'assemblea saps quants socis i sòcies van assistir a l'assemblea. El llistat de socis, que tens dret a consultar, estava exposat.
Pel que fa al que tu anomenes "numerito" va consistir, senzillament, en què el president volia dimitir i la resta de membres de la Junta consideraven que no era adient en aquest moment i, finalment, el vam convèncer que no ho fes.
Com que vas marxar abans d'hora potser no saps que hem introduït alguns canvis i que farem les reunions que calguin però que pensem exigir resultats. Entenem que els assolits fins el moment són totalment insuficients.